Pravidla soutěží na sociálních sítích Facebook a Instagram:

I. Obecná ustanovení soutěže

 • Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Instagramu reakci pod soutěžní příspěvek.
 • Organizátorem soutěže je společnost Home Easy Realization s.r.o., IČ:, 07669747 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 109461 (dále jen "organizátor").
 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky a aktivním profilem na sociální síti Instagram či Facebook (www.instagram.com / www.facebook.com) po celou dobu trvání soutěže. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, osoby podílející se na přípravě soutěže a osoby jim blízké.
 • Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 • Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s platformou Instagram či Facebook a tyto platformy za jejich průběh nijak neodpovídají. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou těmto společnostem nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Instagramu či Facebooku.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 • Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako reakci na soutěžní příspěvek organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, instagramové jméno, profilová fotografie a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a pro účely účasti soutěžícího v soutěži a předání výhry výherci. Soutěžící souhlasí v případě výhry s uveřejněním fotografie při předávání výhry nebo při výkonech spojených s výhrou.
 • Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen "zákon"), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Průběh soutěže

 • Soutěž bude probíhat na facebookových či instagramových stránkách www.facebook.com/hedvabneluzkoviny či www.instagram.com/hedvabne_luzkoviny vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.
 • Soutěžící se zapojí do soutěže tím, že bude reagovat na soutěžní oznámení (instagramový či facebookový příspěvek) podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného na počátku soutěže na instagramovém či facebookovém profilu pořadatele.
 • Ze všech reakcí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje či vybere organizátor výherce. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže. Způsob losování bude u uveden u soutěžního oznámení.
 • Ze soutěže jsou pořadatelem automaticky vyloučeny tzv. falešné (soutěžní) profily založené pouze pro účel soutěžení na sociálních sítích. Pokud bude takovýto profil vylosován jako výherní, bude ihned vyřazen a pořadatel vylosuje dalšího výherce.

IV. Výhra a její předání

 • Výhra v soutěži bude určena v oznámení o příslušné soutěži.
 • Každý výherce bude informován o výhře na instagramových či facebookových stránkách www.facebook.com/hedvabneluzkoviny či www.instagram.com/hedvabne_luzkoviny
 • Výhra bude výherci předána buď v sídle organizátora nebo bude zaslána poštou či přepravní službou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, proběhne jeden další pokus o doručení.
 • Výhra není soudně vymahatelná.

V. Zveřejnění pravidel

Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla, budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webu www.hedvabneluzkoviny.cz